Μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά την ειδοποίηση έκδοσης του λογαριασμού σας με γραπτή αίτηση στα κεντρικά της ΕΥΑΘ (Εγνατία 127), στον 6ο όροφο, Τμήμα Πρωτοκόλλου, ή υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση «Ειδοποίηση έκδοσης λογαριασμού», επισυνάπτοντας δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τον ΑΦΜ και τον αρ. ταυτότητας σας.

Ειδοποίηση έκδοσης λογαριασμού

Πού και πώς πληρώνωΠληρωμές / Οφειλές

Λογαριασμοί εξοφλούνται

 • Στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην οδό Εγνατία 127 και στο υποκατάστημα στην 26ης Οκτωβρίου 26 απέναντι από τα Δικαστήρια.
 • Σε όλα τα καταστήματα της «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.» (εκτός Αττικής και Άνδρου) χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
 • Στα καταστήματα και γραφεία των ΕΛΤΑ στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, καθώς και σε κάθε κατάστημα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.
 • Σε όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ ανά την Ελλάδα (με ηλεκτρονική καταχώριση πληρωμής, έκδοση απόδειξης και on-line ενημέρωση της ΕΥΑΘ).
 • Σε όλες τις τράπεζες με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής σε χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού.
 • Ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ και σε όλες τις τράπεζες μέσω web banking με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής.
 • Με πάγια εντολή (η οποία δίνεται στην τράπεζα συνεργασίας) και εφόσον δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.

E-πληρωμέςΠληρωμές / Οφειλές

Μπορείτε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας έως τη λήξη του, κάνοντας χρήση της πιστωτικής σας κάρτας από το σύστημα online πληρωμών της ΕΥΑΘ. Αν χρησιμοποιείτε πρώτη φορά το σύστημα ακολουθήστε τη «ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ».

Το σύστημα on line πληρωμών θα είναι εκτός λειτουργίας κατά το διάστημα 27 έως και 29 Μαΐου 2019

Man using EYATH e-payments system

Ρυθμίστε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας προς την ΕΥΑΘ με υποβολή σχετικού αιτήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση, να είστε υπόχρεοι του λογαριασμού ή εξουσιοδοτημένοι από τον υπόχρεο. Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.

Ειδικότερα:

 1. Για εφάπαξ πληρωμή, πλήρης απαλλαγή των τόκων.
 2. Σε 12 μηνιαίες και άτοκες δόσεις, απαλλαγή κατά 80% των τόκων.
 3. Σε 24 μηνιαίες και άτοκες δόσεις, απαλλαγή κατά 60% των τόκων.
 4. Σε 36 μηνιαίες και άτοκες δόσεις, απαλλαγή κατά 50% των τόκων.
 5. Με χρήση πιστωτικής κάρτας, δυνατότητα μέχρι και 48 δόσεις (ανάλογα με την πιστωτική κάρτα), με ελάχιστη δόση 50 ευρώ και ανεξαρτήτως δόσεων, η απαλλαγή των τόκων ανέρχεται στο 80%.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης ή σε περίπτωση μη πληρωμής του τρέχοντος – μετά τον διακανονισμό – λογαριασμού, η ΕΥΑΘ δύναται να προβεί σε σφράγιση ή αφαίρεση του υδρομέτρου και ακύρωση του διακανονισμού.

Σε περίπτωση ακυρωμένης υδροληψίας:

 1. Για εφάπαξ πληρωμή, πλήρης απαλλαγή των τόκων.
 2. Με προκαταβολή του 30% του οφειλόμενου ποσού και του υπολοίπου σε 12, 24 ή 36 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 80%, 60% ή 50% των τόκων αντίστοιχα.

Για δικαιούχους κοινωνικών τιμολογίων:

 • Δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 40 ευρώ.
 • Ελάχιστη δόση στο ποσό των 20 ευρώ με ανώτατο όριο δόσεων τις 72.
 • Απαλλαγή από το σύνολο των τόκων.

Έκπτωση σε περίπτωση διαρροήςΠληροφορίες για το τιμολόγιο

Ελέγχετε συχνά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σπιτιού σας (βρύσες, καζανάκια, μπάνια κ.λ.π.). Έτσι αποφεύγετε η άσκοπη σπατάλη του νερού η οποία επιβαρύνει σημαντικά τον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση διαρροής η ΕΥΑΘ Α.Ε. μπορεί να προβεί σε έκπτωση αφού ο πελάτης ζητήσει έλεγχο με χρέωση 7,06€ ή προσκομίσει νόμιμη απόδειξη υδραυλικού για την επισκευή της διαρροής. Η αίτηση ελέγχου γίνεται στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ, Εγνατία 127 ή στο υποκατάστημα της ΕΥΑΘ στην 26ης Οκτωβρίου 26.

Συνδεθείτε στα δίκτυα μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση