Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που διασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη της εταιρείας προς όφελος εργαζομένων, καταναλωτών και μετόχων, η ΕΥΑΘ Α.Ε. υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικές με το βλέμμα στις επόμενες γενιές, που προσδοκούν να παραλάβουν έναν κόσμο με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

Η ΕΥΑΘ συνεργάζεται με επίσημους φορείς (δήμους, πανεπιστήμια, συλλόγους, σωματεία) σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και βιωσιμότητας. Σταδιακά η εταιρεία «ανοίγει» διάλογο με αστικά κοινωνικά κινήματα (grassroot movements) για τον μετασχηματισμό και την προστασία του δημόσιου χώρου και του αστικού περιβάλλοντος. Ενισχύει, επίσης, ή αναλαμβάνει η ίδια δράσεις περιβαλλοντικού εθελοντισμού, για την εμπέδωση της οικολογικής αντίληψης στην τοπική κοινωνία. Η βιώσιμη ανάπτυξη άλλωστε είναι μία δυναμική πορεία προσαρμογής για την ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος και τη διασφάλιση αναγκών των μελλοντικών γενεών. Οικονομική ανάπτυξη, περιβαλλοντική προστασία και κοινωνική συνοχή είναι οι τρεις «δείκτες» που καθορίζουν και τις συνέργειες της ΕΥΑΘ σε τοπικό επίπεδο. Με ειλικρινή, τεκμηριωμένο διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, η ΕΥΑΘ ανταποκρίνεται σε κάθε συλλογικό ή μεμονωμένο κάλεσμα για τη δημιουργία πλαισίων και τη χάραξη πολιτικών βιωσιμότητας και ανάπτυξης σε συνεργασία με την  Πολιτεία, επιχειρήσεις, μη-κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που εκπροσωπούν ευρύτερα την κοινωνία των πολιτών.

Η εταιρεία δίνει επίσης δυναμικό «παρών» σε θέματα ανθεκτικότητας των πόλεων, με απώτερο στόχο και πάλι την εξασφάλιση του μέλλοντος της πόλης μας και των οικοδομημένων περιοχών της απέναντι σε «πιέσεις» που  προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Η υποστήριξη των περιβαλλοντικών υποδομών στον αστικό ιστό, η αποτελεσματική αξιοποίηση των αποβλήτων, η βιώσιμη και δίκαιη ενεργειακή πολιτική, αλλά και η ανθεκτικότητα των αστικών υδατικών συστημάτων είναι βασικές παράμετροι ανθεκτικότητας μιας πόλης. Ειδικά τα υδατικά συστήματα είναι η κινητήρια δύναμη που δίνει ζωή στις πόλεις, δημιουργεί έναν σύνθετο ιστό αλληλένδετων (φυσικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικοοικονομικών) μηχανισμών και φέρνει τελικά σε αλληλεπίδραση ένα ποικιλόμορφο πλήθος θεσμών, φορέων και κοινωνικών εταίρων.

Ανθεκτικότητα και νερό

Σε τοπικό επίπεδο, η ΕΥΑΘ απαντώντας στην πρόσκληση του Δήμου Θεσσαλονίκης συμμετέχει από το καλοκαίρι του 2018 στο πρόγραμμα «City Water Resilience Framework – CWRF», που διαχειρίζεται η ARUP και οι 100 Ανθεκτικές Πόλεις (100 Resilient Cities). Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός διεθνούς πρότυπου πλαισίου για την εκτίμηση της Ανθεκτικότητας στον Τομέα Νερού, που κάθε πόλη θα μπορεί να εφαρμόσει στο υδατικό της διαμέρισμα (λεκάνη – City Water Basin), αντλώντας  συγκεκριμένες πληροφορίες για ένα Ανθεκτικό Σύστημα Διαχείρισης Αστικού Νερού. H προσέγγιση αυτή σκοπό έχει να προσδώσει προστιθέμενη επιρροή στις πόλεις, ως μια δύναμη συνεκτική ανάμεσα στους εταίρους από όλο το εύρος της Λεκάνης Απορροής, με σκοπό τη λήψη κοινών αποφάσεων προς την κατεύθυνση πάντα της ανθεκτικότητας.

Κάθε πόλη θα μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιήσει το πλαίσιο αυτό (CWRF) ώστε:

  1. Να εντοπίσει τα πιο αδύναμα (μη ανθεκτικά) σημεία στη διαχείριση του νερού της.
  2. Να ενδυναμώσει τα σημεία αυτά εφαρμόζοντας βέλτιστες, συνεκτικές αποφάσεις.
  3. Να διαχειριστεί ευκολότερα την πολυπλοκότητα των αστικών συστημάτων νερού και να κατανοήσει πώς αυτά μπορούν να γίνουν ανθεκτικά.

Η Θεσσαλονίκη συμμετέχει, επί του παρόντος, στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος (WAVE2 cities). Στον πρώτο κύκλο, συμμετείχαν οι πόλεις Amman, Cape town, Hull, Mexico City και Greater Miami and the Beaches.

resilience-image
IMG_2589

Ο βυθός… χωματερή!

Από τις πιο πρόσφατες περιβαλλοντικές δράσεις της ΕΥΑΘ ήταν η συνεργασία της με τους εθελοντές δύτες της «Aegean Rebreath» και τους «Northern Greece Underwater Explorers», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2018. Η δράση προέβλεπε ανέλκυση απορριμμάτων από τον βυθό στη μαρίνα της Καλαμαριάς (Αλιευτικό Καταφύγιο), συλλογή, προσεκτική διαλογή και ανακύκλωσή τους σε ειδικούς κάδους του Δήμου Καλαμαριάς, με παράλληλο παράκτιο καθαρισμό. Όλοι οι εθελοντές που συμμετείχαν ενημερώθηκαν για την ανάγκη της απορρύπανσης θαλασσών και ακτών αφενός και, αφετέρου, της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων. Συγκεντρώθηκαν 500 κιλά σκουπίδια (δίχτυα, πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, μπαταρίες σκαφών, πλαστικά έπιπλα κ.ά.), ενώ στην παράλληλη παράκτια δράση καθαρισμού μαζεύτηκαν, μέσα σε λίγες ώρες, 47 σάκοι σκουπιδιών με πλαστικές κυρίως συσκευασίες!

Συνδεθείτε στα δίκτυα μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση